Infeksjonskontroll.no

Lue/hette og sko/sko-overtrekk

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 3.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Hensikt og omfang
Beskrivelser riktig bruk av lue/hette og sko/skoovertrekk.

Definisjoner
Biologisk materiale: Med biologisk materiale menes blod, serum, vevsprøver, sekreter, urin, avføring, puss m.m. fra syke eller friske mennesker.​

Fremgangsmåte
Lue/hette benyttes der det er særlig viktig å hindre at hårstrå ikke faller ned og kan forurense, f.eks. sterilt utstyr/oppdekking, operasjonssåret under operasjon, ved sårskift og arbeid i sterilsentralen.

Lue og hette
 • Bruk av hårbeskyttelse er vanligvis ikke nødvendig.
 • Bruk av hårbeskyttelse bør vurderes i situasjoner hvor det er fare for at håret blir tilsølt, f.eks. ved nær kontakt med pasienter som hoster kraftig, og ved prosedyrer som medfører fare for sprut av biologisk materiale.
 • Personale med langt hår bør imidlertid vurdere bruk av lue eller hette for å samle håret, slik at dette ikke forurenses eller forurenser ved stell av pasientene. Bruk eventuelt heldekkende hodeplagg/"operasjonshjelm".

Lue, hette på pasienten?
Det er ikke evidens som tyder på at pasientens hår er årsak til økte infeksjoner i operasjonsavdelingen, og det synes fornuftig at denne unødvendige praksis opphører (1).

Sko, skoovertrekk
 • Skobytte er i de fleste tilfeller ikke nødvendig. (2)
 • Det er ikke dokumentert (og teoretisk lite sannsynlig) at skifte av sko reduserer risikoen for postoperative sårinfeksjoner (POSI).
 • Skoovertrekk reduserer ikke forurensning av gulvet (2).
 • Bruk av skoovertrekk øker risikoen for forurensning av hendene og anbefales derfor ikke som smitteforebyggende tiltak (4).
 • Skifte av sko bør skje så langt fra operasjonsstuen som mulig (3) (5).
 • Sko bør vaskes regelmessig, og alltid når synlig tilsølt.

Referanser

 1. Woodhead K. et al. J Hosp Infect 2002;51:241-255. Behaviours and rituals in the operating Theatre.
 2. Isoleringsveilederen - Bruk av isolering av pasienter for å forebygge smittespredning i helseinstitusjoner. Smittevern 2004:9 - Nasjonalt folkehelseinstitutt - Oslo, april 2004.
 3. Humpfreys et al. J Hosp Infect 1991;17:117-123. Theatre over-shoes do not reduce operating theatre floors bacterial counts.
 4. Carter R. Nursing Times 1990;86:63-64.
 5. Nagai I, et al. Hosp Infect 1984;1:50-5. Studies on the mode of bacterial contamination of an operating theatre corridor floor.