Infeksjonskontroll.no

Vernebriller og visir- og øyevern

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 2.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

 

Hensikt og omfang
Bruk av briller og visir skal forhindre at arbeidstakere blir eksponert for potensielt smittefarlig materiale/agens (biologisk materiale) via sprut/ aerosoler til øyets slimhinne.
Gjelder alle arbeidstakere som befinner seg i situasjoner der de kan bli utsatt for sprut og aerosoldannelse av smittefarlig materiale/agens.

Definisjoner
Biologisk materiale
Med biologisk materiale menes blod, serum, vevsprøver, sekreter, urin, avføring, puss m.m. fra syke eller friske mennesker.

Fremgangsmåte
Bruk øyebeskyttelse i form av visir eller beskyttelsesbriller ved fare for sprut av kroppsvæsker.

Vernebriller/visir
Ved fare for sprut av infeksiøst materiale. Brukes ved opphold nærmere smittekilden enn 1,5 meter.
Må være testet i henhold til norsk standard NS-EN 166:2001 - Øyevern - Spesifikasjoner.

Øyebeskyttelse er aktuelt
  • Ved opphold nærmere smittekilden enn 1 meter, se prosedyre: Isolering ved dråpesmitte.
  • Ved prosedyrer der det kan oppstå sprut av biologisk materiale.
  •  Vær særlig oppmerksom på fare for sprut ved manipulering av luftveiene som ved intubering, bronkoskopi, prosedyrer der det brukes sug, lungefysioterapi og liknende.
  • Ved suging av nedre luftveier.
  • Ved nærkontakt med barn med RS-virusinfeksjon.
  • Ved prosedyrer som fører til aerosoldannelse slik som bruk av oscillerende sag ved ortopediske operasjoner.

Man bør være oppmerksom på at visse infeksjoner som spres ved dråpekontakt, også kan overføres via øyeslimhinnen, slik som f.eks. norovirus, RS-virus, adenovirus, influensavirus, metapneumovirus (hMVP humant metapneumovirus o.a. (poliomyelitt, Ebola, viral hemorragisk, Sars-coronavirus, m.fl.).

Referanse
  • Isoleringsveilederen (Smittevern 9) - Veileder|Oppdatert 22.06.2016
Følgende standarder beskriver krav til øyevern
  • NS-EN 166:2001 - Øyevern - Spesifikasjoner
  • NS-EN 167:2001 Øyevern - Optiske prøvingsmetoder
  • NS-EN 168. Øyevern - Ikke-optiske prøvingsmetoder.