Infeksjonskontroll.no

Regionmøte 6. desember 2022

Sted: Blått auditorium, Rikshospitalet
Kontaktperson: Anne Margrethe Stenberg
Dato: 08.11.2022 -
Tid: 10:00 - 15:00
Avgift:

 

Regionmøte får vi ikke til som et hybrid møte av tekniske grunner.

På grunn av lunsjbestilling trenger jeg en påmelding innen onsdag 30.11.2022

 
 Regionmøter høsten  2022 
 Dato Klokkeslett  Sted
 30.08.33  kl. 12:00 - 14:00  Teams 
 20.09.22  kl. 12:00 - 14:00  Teams
 08.11.22  kl. 12:00 - 14:00  Teams
 06.12.22  kl. 10:00 - 15:00  Blått auditorium, Rikshospitalet