Infeksjonskontroll.no

Regionmøte 14. - 15.06.22

Sted: Teams
Kontaktperson: Anne Margrethe Stenberg
Dato: 14.03.2022 - 15.06.2022
Tid: -
Avgift:

 

Regionmøte 26.04.2022

2022 26-04 Program til regionmøte.pdf

Har sendt påmelding i Outlook. 

 

 Regionmøter våren  2022 
 Dato Klokkeslett  Sted
 18.01.22  kl. 12:00 - 14:00  Teams (elektronisk)
 15.02.22  kl. 10:00 - 15:00  Fysisk møte, Store auditorium, Rikshospitalet
 15.03.22  kl. 12:00 - 14:00  Teams
 26.04.22  kl. 12:00 - 14:00  Teams
 14. - 15.06.22   kl. 10:00 -   2 dagers samling -
     
 Regionmøter høsten 2022
 Dato  Klokkelsett  Sted
 30.08.22   kl. 12:00 - 14:00  Teams
 20.09.22   kl. 12:00 - 14:00  Teams
 08.11.22   kl. 12:00 - 14:00  Teams
 06.12.22  kl. 10:00 - 15:00  Fysisk, Rikshospitalet