Infeksjonskontroll.no

Allmennfarlig smittsom sykdom

Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Ylva Sandness

Melding og varsling

Det er etablert et landsomfattende meldingssystem for smittsomme sykdommer(MSIS) samt et sentralt Tuberkuloseregister for slike sykdommer hos mennesker.
Sykdomsgruppene er delt inn i sykdomsgrupper A-C.

Enhver lege som oppdager eller får mistanke om smittsomsykdom i gruppe A eller B, skal uten hensyn til taushetsplikten skriftlig melde opplysninger nevnt i § 1-7, jf.§2-2 til Nasjonalt folkehelseinstitutt og til kommunelegen der den smittede bor.

Smittsomme sykdommer gruppe A
Sykdommer det er nødvendig å overvåke med detaljerte opplysninger om hvert enkelt tilfelle av hensyn til smittevernet og internasjonale forpliktelser. Jf.§ 2-7
Det er sykdommer som forebygges gjennom Barnevaksinasjonsprogrammet, næringsmiddelbårne sykdommer, sykdommer som kan overføres fra dyr(zoonoser), virushepatitter, importsykdommer, alvorlige systemiske sykdommer, sykdommer forårsaket av visse resistente bakterier og alvorlige miljøsykdommer.

Smittsomme sykdommer gruppe B
Er de seksuelt overførbare sykdommene, gonore', hiv- infeksjon og syfilis

Smittsomme sykdommer gruppe C
Er sykdommer fra kategoriene i gruppe A og B, der det er nødvendig med oversikt over situasjonen, men der det ikke er nødvendig med registrering av detaljerte opplysninger om enkelttilfeller.

MSIS- og Tuberkuloseregistrerforskriften