Infeksjonskontroll.no

Lover og forskrifter innen smittevern

Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Lover og forskrifter innen smittevernet 
Her listes en del lenker til lover, forskrifter og diverse andre tekster som er relevante for smittevernet i og utenfor helseinstitusjoner.
Lovene og forskriftene forvaltes av Helse- og omsorgsdepartementet eller Helsedirektoratet og, for arbeidsmiljøforskrifter, av Arbeidstilsynet. Spørsmål om tolkninger av regelverket kan rettes til disse eller til fylkeslegene. For mer om lover og forskrifter: Lovverk og smittevern.