Infeksjonskontroll.no

Risikostratifisering

Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Ylva Sandness

Kort responstid
Det er av spesiell betydning at databehandling og rapportering av resultater skjer så raskt som mulig og at systemet til enhver tid er oppdatert. Dette er viktig for "compliance".