Infeksjonskontroll.no

Rapportering

Dokumentansvarlig:

Smittevernlege Egil Lingaas

Kort responstid
Det er av spesiell betydning at databehandling og rapportering av resultater skjer så raskt som mulig og at systemet til enhver tid kan være oppdatert. Dette er viktig for "compliance".