Infeksjonskontroll.no

Martina Hansens Hospital

Dokumentansvarlig:

Spesialrådgiver Elisabeth Duvaland

Martina Hansens Hospital

Martina Hansens Hospital er et av landets ledende spesialsykehus innen ortopedi, revmatologi og revmakirurgi. Hospitalet ligger sentralt i Bærum kommune og er nærmeste nabo til Vestre Viken Bærum Sykehus. Hele sykehusdriften er lokalisert og organisert på hospitalets område.

Kort om Martina Hansens Hospital
Hospitalet er et lite sykehus med omtrent 350 ansatte, men er relativt stort innen sine spesialområder, med over 4 500 inngrep og nærmere 35 000 polikliniske konsultasjoner i året. I ortopedi er hospitalet nest størst i landet innen antall innsatte leddproteser.

Hovedoppgaven til hospitalet er å tilby hver enkelt pasient innenfor fagområdene ortopedi og revmatologi helsetjenester av høyeste kvalitet, basert på styringsbudskapet fra Helse Sør-Øst, føringer fra myndigheter og helselovgivningen.

Organisering og kontakt
Smittevernarbeidet ved Martina Hansens Hospital er organisert i klinikk og i Stab Organisasjonsutvikling. Smittevernarbeidet består blant annet av infeksjonsforebyggende arbeid, overvåking av forekomsten av sykehusinfeksjoner og antibiotikastyring.

Kontaktpersoner for smittevern/infeksjonsforebygging er:

Nikolaes Ikonomou
Smittevernlege/ortoped
  Elisabeth Duvaland
Spesilarådgiver/
hygienesykepleier
Tlf. 918 40 545

 

Martina Hansens Hospital