Infeksjonskontroll.no

Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet består av 10 divisjoner som ligger spredt i fylkene Hedmark og Oppland.

Dokumentansvarlig:

Sykehuset Innlandet består av 10 divisjoner som ligger spredt i fylkene Hedmark og Oppland. Sykehuset har rundt 8500 ansatte, og betjener et opptaksområde bestående av 48 kommuner (49 med Nes kommune i Akershus). Befolkningsgrunnlaget er på 393 000 (med Nes kommune).

Smittevernet med rådgivere smittevern/hygienesykepleiere er organisert som faggruppe i Avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Stabsområdet Helse med fagdirektør. Avdelingssjef er Bjørg Ø. Simonsen, mens Cecilia Tomter er fagleder.

Rådgivere smittevern er stasjonert på alle de seks geografiske enhetene; SI Lillehammer, SI Gjøvik, SI Kongsvinger, SI Tynset, SI Hamar og SI Elverum. Avdelingen har også rådgivere smittevern som arbeider ut mot kommunehelsetjenesten i Hedmark og Oppland.

Kontakt oss
Telefon 915 06 200
Besøksadresse (Administrasjon)
Furnesveien 26
Postadresse
2380 Brumundal

 

Lillehammer      
Ivar Jo Hagen
Smittevernoverlege
SHIF
Stine Kristiansen
Rådgiver i smittevern
Gro Anita Sæbø
Rådgiver i smittevern
 
       
Gjøvik      
Ingvild Svendsrud
Smittevernlege
Guro Sæther Denk
Rådgiver i smittevern
Mette Mauseth Tangen
Rådgiver i smittevern
Mona Værøy
Rådgiver i smttevern
Kommuner Oppland
       
Kongsvinger      
Jon Arne Sparby
Smittevernlege
Anne Hilde Sakserud
Rådgiver i smittevern
   
       
Tynset      
Ulf Hurtig
Smittevernlege
Unni Johansen Trondsen
Rådgiver i smittevern
   
       
Hamar      
Øyvind Steinum
Smittevernlege
Cecilia Tomter
Faglig ansvarlig
Rådgiver i smittevern
Trine W. Sørlundsengen
Rådgiver i smittevern
Hamar, Elverum
Kommuner Hendmark
 
       
Elverum      
Carl Magnus Ystrøm
Smittevernlege
Hilde Beate Knudsen
Rådgiver i smittevern
   

 

Sykehuset Innlandet HF