Infeksjonskontroll.no

Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet består av 10 divisjoner som ligger spredt i fylkene Hedmark og Oppland.

Dokumentansvarlig:

Rådgiver i smittevern Cecilia Tomter

Sykehuset Innlandet består av 8 divisjoner som ligger spredt i Innlandet i tillegg til stabsfunksjoner. Sykehuset har rundt 8700 ansatte, og betjener et opptaksområde bestående av 44 kommuner. Befolkningsgrunnlaget er på 346 000.

Smittevernet med rådgivere smittevern/hygienesykepleiere er organisert som faggruppe i Avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Stabsområdet Helse med fagdirektør. Avdelingssjef er Embjørg Lie, og fagleder er Cecilia Tomter.

Rådgivere smittevern er stasjonert på Sykehuset Innlandets 5 geografiske enhetene; Gjøvik - Lillehammer, Elverum - Hamar og Tynset. Avdelingen har også rådgivere smittevern som arbeider ut mot kommunehelsetjenesten i Innlandet.

Kontakt oss
Telefon 915 06 200
Besøksadresse (Administrasjon)
Furnesveien 26
Postadresse
2380 Brumundal

 

Lillehammer      
Eleni Michaelidou
Smittevernoverlege
SHIF
Stine Kristiansen
Rådgiver i smittevern
Gro Anita Sæbø
Rådgiver i smittevern
 
       
Gjøvik      
 
Smittevernlege
Guro Sæther Denk
Rådgiver i smittevern
Mette Mauseth Tangen
Rådgiver i smittevern
Mona Værøy
Rådgiver i smttevern
Kommuner i Innlandet
       
Tynset      
Ulf Hurtig
Smittevernlege
Unni Johansen Trondsen
Rådgiver i smittevern
Liv Kari Lien
Smittevernkontakt 
 
       
Hamar      
Øyvind Steinum
Smittevernlege
Cecilia Tomter
Faglig ansvarlig
Rådgiver i smittevern
Ragnhild Fosnæs-Fjell
Hygienesykepleier 
 
       
Elverum      
Carl Magnus Ystrøm
Smittevernlege
Hilde Beate Knudsen
Rådgiver i smittevern
Katarina Nordbakk
Tuberkulosekoordinator/
Rådgiver smittevern 
 

 

Sykehuset Innlandet HF