Infeksjonskontroll.no

Vestre Viken HF Vestre Viken HF består av fire tidligere lokalsykehus beliggende i Akershus og Buskerud fylke, Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus og Ringerike sykehus.

Dokumentansvarlig:

Avdelingssjef Ylva Sandness

 

 

Avdeling for smittevern i Vestre Viken er en stabsfunksjon som tilhører medisin og helsefag (MOH). Stabene er fordelt på direktørene i administrerende direktørs og vi er underlagt direktør fag.

Avdeling for smittevern
Avdeling for smittevern ledes av avdelingssjef Ylva Sandness. Smittevernoverlege Mette Walberg er medisinsk ansvarlig og sitter i stab til avdelingssjef.

Ved de fire sykehusene har hygienesykepleiere og annet smittevernpersonll lokal tilhørighet.

Avdeling for smittevern har bred kompetanse innen smittevern og vi ønsker at alle ansatte opplever oss som en god samarbeidspartner. Vi har et system basert på risikovurdering og identifisering av kritiske punkter. Målsettingen er at styring av smittevernet er anerkjent i virksomheten.

Infeksjonskontrollprogram - Smittevernhåndbok - omfatter alle prosedyrer for å forebygge og motvirke infeksjoner i sykehus samt håndtering av utbrudd av slike infeksjoner.

Våre kontinuerlige mål er:
  • Forebygge, begrense og overvåke forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI).
  • Forebygge og begrense forekomsten av sykehuservervede multiresistente miktober (Multidrug Resistant organisms - MDROs).
  • Forebygge, begrense og kontrollere utbrudd.
  • Bistå i antibiotikastyring.

Alle ansatte kan kontakte oss direkte per telefon eller e-post.

 Smittevernavdelingen består av følgende medarbeidere:

 Kongsberg   Bærum   Kongsberg     Drammen   Bærum  
               
Ylva Sandness
Avdelingssjef
Tlf. 32 72 53 40
Tlf. 975 97 338 
  Mette Walberg
Smittevernoverlege
Tlf. 67 80 97 18/
909 27 707 
  Wenche Elin Olsen
Hygienesykepleier
Tlf. 32 72 53 13/
907 00 304
  Ester Østvold
Hygienesykepleier
Tlf. 32 80 42 21/ 
30 38
  Ellen Brustad
Spesialrådgiver
knyttet til overvåking
Tlf. 67 80 95 42/
922 88 814
 
Bærum    Drammen    Drammen
  Drammen   Ringerike  
                 
Christina Lenngren
Hygienesykepleier
Tlf. 67 80 94 28/
481 11 889

 

Camilla Steen
Hygienesykepleier
Tlf. 32 80 42 21/
975 09 151

 

 

  Kari Andersen
Hygienesykepleier
Tlf. 32 80 42 21/
30 38
412 07 002

 

Jørgen Ognøy
Smittevernlege
Tlf. 32 80 30 38/
42 21

  Rigmor Bratlund
Hygienesykepleier
Tlf. 32 11 61 93/
938 99 721 
 
 
                   

Vestre Viken HF