Infeksjonskontroll.no

Vestre Viken HF Vestre Viken HF består av fire tidligere lokalsykehus beliggende i Akershus og Buskerud fylke, Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus og Ringerike sykehus.

Dokumentansvarlig:

Avdeling for smittevern

 

 

Avdeling for smittevern i Vestre Viken er en stabsfunksjon som tilhører medisin og helsefag (MOH). Stabene er fordelt på direktørene i administrerende direktørs og vi er underlagt direktør fag.

Ved de fire sykehusene har hygienesykepleiere og annet smittevernpersonll lokal tilhørighet.

Avdeling for smittevern har bred kompetanse innen smittevern og vi ønsker at alle ansatte opplever oss som en god samarbeidspartner. Vi har et system basert på risikovurdering og identifisering av kritiske punkter. Målsettingen er at styring av smittevernet er anerkjent i virksomheten.

Infeksjonskontrollprogram - Smittevernhåndbok - omfatter alle prosedyrer for å forebygge og motvirke infeksjoner i sykehus samt håndtering av utbrudd av slike infeksjoner.

Våre kontinuerlige mål er:
  • Forebygge, begrense og overvåke forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI).
  • Forebygge og begrense forekomsten av sykehuservervede multiresistente miktober (Multidrug Resistant organisms - MDROs).
  • Forebygge, begrense og kontrollere utbrudd.
  • Bistå i antibiotikastyring.

Alle ansatte kan kontakte oss direkte per telefon eller e-post.

 Smittevernavdelingen består av følgende medarbeidere:

     
Bærum
Mette Walberg
Smittevernoverlege
Tlf. 67 80 97 18/
909 27 707
 

Kongsberg
Wenche Elin Olsen
Hygienesykepleier
Tlf. 32 72 53 13
907 00 304

  Ringerike
Rigmor Bratlund
Hygienesykepleier
Tlf. 32 11 61 93/
938 99 721
 
           
       
Bærum
Christina Lenngren
Hygienesykepleier
Tlf. 67 80 94 28/
481 11 889
  Bærum
Ellen Brustad
Spesialrådgiver knyttet
til overvåking
Tlf. 67 80 95 42/
922 88 814

  Bærum
Katrine Barlund Lefdal
Hygienesykepleier
Tlf. 67 80 94 28/
918 79 658
 
           
       
Drammen
Kari Andersen
Hygienesykepleier
Tlf. 32 80 42 21/30 38
412 07 002

  Drammen
Ragnhild Løken
Smittevernlege
Tlf. 959 95 700
  Drammen
Camilla Steen
Hygienesykepleier
Tlf. 32 80 42 21/
975 09 151
 
           
Drammen
Jørgen Ognøy
Hygienesykepleier
Tlf. 32 80 30 38/42 21
         

 

Vestre Viken HF