Infeksjonskontroll.no

Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus består av somatiske sykehus i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord og psykiatriske sykehusavdelinger i Arendal og i Kristiansand.

Dokumentansvarlig:

Sørlandet sykehus består av somatiske sykehus i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord og psykiatriske sykehusavdelinger i Arendal og i Kristiansand. I tillegg har vi distriktspsykiatriske sentre og poliklinikker flere andre steder i Agder. SSHF er områdesykehus for Agder-fylkene med en befolkning i overkant av 300 000. I tillegg har SSHF lokalsykehusfunksjoner for kommunene Lund og Sokndal i Rogaland med ca. 6 500 innbyggere. I 2018 var det over 590 000 pasientbehandlinger i Sørlandet sykehus. Ved utgangen av 2018 var det 7 370 ansatte.

Smittevernenheten i Sørlandet sykehus HF er en organisatorisk enhet under Fagavdelingen. Enheten består av 1 hel stilling for smittevernoverlege, enhetsleder for Smittevernenheten i Sørlandet sykehus HF, 2 hele stillinger for hygienesykepleiere i Sørlandet sykehus Arendal samt 0,4 stilling for vaksinesykepleier, 2,4 stilling for hygienesykepleiere i Sørlandet sykehus Kristiansand samt 0,4 stilling for vaksinesykepleier og 1 hel stilling for hygienesykepleier ved Sørlandet sykehus Flekkefjord.

 

Smittevernenheten har samarbeidsavtaler med 26 av 30 kommuner i Agder-fylkene, sekretærfunksjon for Antibiotikakomitéen i Sørlandet sykehus HF og nært samarbeid med Avd. for mikrobiologi i Sørlandet sykehus Kristiansand»

 

Ståle Tofteland
Smittevernoverlege SSHF

Tlf. 03738

  Signe Seljåsen
Hygienesykepleier SSA 
Tlf. 37 01 48 29
  Isabel Maria Dinis
Hygienesykepleier SSA
Tlf. 37 01 42 03
  Liv Hellen Skjold Rafoss
Hygienesykepleier SSF
Tlf. 38 32 71 10 
             
Berit Kimestad
Hygienesykepleier SSK
Tlf. 38 03 86 30
  Astrid Norevik Campbell
Hygienesykepleier SSK
Tlf. 38 07 34 86
   Grethe  Ørnevik
Hygienesykepleier SSK
Tlf. 38 07 34 85
 
  Vaksinesykepleier SSK
Tlf. 38 03 86 30
             
Janne Rytter Johansen
Vaksinesykepleier SSHF
Tlf. 37 01 47 43 
  Bjarne Bjorvatn
Smittevernlege SSHF
Tlf. 906 10 600 
       

 

Sørlandet sykehus