Infeksjonskontroll.no

Sykehuset Østfold HF Sykehuset Østfold er områdesykehus for Østfold kommune og gir spesialhelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus.

Dokumentansvarlig:

Hygienesykepleier Lars Varholm

 

 

 

Sykehuset Østfold er et områdesykehus for Østfold og Vestby kommune. Vi er en av Østfolds største arbeidsplasser med mer enn 5000 medarbeidere. Vi jobber sammen for å gi våre pasienter et best mulig helsetilbud ved å etterleve verdiene kvalitet - trygghet - respekt.

Avdeling for smittevern består at 2 smittevernoverleger og 5 hygienesykepleiere og er organisert i medisin og helsefag.

Kommunene i Østfold og Vestby har avtalte med oss om bistand til smittevernarbeid i kommunehelsetjenesten.

Avdelingen består av følgende medarbeidere:

   
Astri Lervik Larsen
Smittevernoverlege/avdelingssjef
Tlf. 482 53 183

Jon Birger Haug
Smittevernoverlege/
spesialistkonsulent
Tlf. 994 40 707
Lars Varheim
Hygienesykepleier
Tlf. 906 72 369
 
       
       

Anette Andersen Rekstad
Hygienesykepleier
Tlf. 477 10 203

Ole Fredrik Hansen
Hygienesykepleier
Tlf. 477 14 068

Gro Bøhler
Hygienesykepleier, kommunalt
Tlf. 976 19 235 

 
       

Kristine Andersen
Hygienesykepleier, kommunalt
Tlf: 902 55 634

     

 

 

 Sykehuset Østfold HF