Infeksjonskontroll.no

Sykehuset Østfold HF Sykehuset Østfold er områdesykehus for Østfold kommune og gir spesialhelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus.

Dokumentansvarlig:

Sykehuset Østfold er områdesykehus for Østfold kommune og gir spesialhelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus. Sykehuset Østfold har ca. 5 000 medarbeidere og lokalisert i Fredrikstad, Moss, Halden, Askim, Eidsberg og Sarpsborg.
Det er 287 200 innbyggere i nedslagsfeltet, som består av 18 kommuner.  Fra november 2015 er sykehuset samlet i nytt moderne bygg på Kalnes like utenfor Sarpsborg, men noe elektiv og poliklinisk virksomhet er beholdt ved Moss sykehus. Det nye sykehuset har utelukkende enerom og er godt utstyrt med isolater, slik at alle arkitektoniske forutsetninger for å forebygge smitte er optimale.

Seksjon for smittevern ved Sykehuset Østfold HF er foreløpig administrativt underlagt Senter for laboratoriemedisin. Seksjonen har 3 hygienesykepleiere (hvorav 1 er smittevernrådgiver for kommunale helseinstitusjoner i henhold til avtale),
1 tuberkulosekoordinator og 1 smittevernlege i 100% stilling.

 
Jon Birger Haug
Seksjonsleder/Smittevernoverlege
Tlf. 994 40 707
Lars Varheim
Hygienesykepleier
Tlf. 906 72 369
Gro Bøhler
Hygienesykepleier
Kommunen
Tlf. 976 19 235
 
       
     

Anne-Lise Dahlbo
Tuberkulosekoordinator
Tlf. 994 86 386

Ole Fredrik Hansen
Hygienesykepleier
Tlf. 477 14 068

   
       

 Sykehuset Østfold HF