Infeksjonskontroll.no

Sykehuset Vestfold HF Enheten for smittevern består av fire hygienesykepleiere og en smittevernlege i deltidsstilling

Dokumentansvarlig:

Smittevernoverlege Maria Vandbakk-Ruther

Sykehuset i Vestfold (SiV) er et områdesykehus for Vestfold fylke og har ansvar for å gi spesialisthelsetjenester til ca. 250 000 innbyggere.

Smittevernseksjonen består av 2 smittevernoverleger, 4 hygienesykepleiere og 1 tuberkulosekoordinator og er organisert i fag- og samhandlingsavdelingen.

Vi overvåker forekomsten av sykehusinfeksjoner og passer på at alle foretaksovergripende smittevernprosedyrer er oppdaterte og i tråd med faglige anbefalinger. I tillegg driver vi utstrakt undervisning av alle grupper helsepersonell, og overvåker antibiotikaresistens i sykehuset.  Vi følger nøye med på forekomsten av utvalgte problem-mikrober, og driver utbruddsoppklaring og smitteoppsporing ved behov, både for eget sykehus og andre helseinstitusjoner.  

Kommunene i Vestfold har avtale med oss om bistand til smittevernarbeid i kommunehelsetjenesten.

Smittevernseksjonen består av følgende medarbeidere:

Maria Vandbakk-Ruether
Smittevernoverlege/
Seksjonsleder
Tlf. 33 34 23 51/942 78 867
Calling 706563
Gine Schaathun
Hygienesykepleier
Tlf. 33 34 21 40/
909 80 302
Hilde Aasen
Hygienesykepleier
Tlf. 33 34 21 36/
932 17 022
     
Signy Dale Holum
Hygienesykepleier
Tlf. 33 34 34 38/
975 34 402
Tonje Bye Wang
Hygienesykepleier
Tlf. 33 34 34 38/
977 88 976
Dagfinn Skaare
Smittevernoverlege
Tlf. 33 34 10 56

 

 

   
Ellen Hvidsten
Tuberkulosekoordinator
Tlf. 901 51 067
   

 

Sykehuset i Vestfold