Infeksjonskontroll.no

Sykehuset Telemark HF Sykehuset Telemark HF (STHF) er et allsidig akuttsykehus som er lokalisert i flere kommuner med hovedsete i Skien.

Dokumentansvarlig:

Sykehuset Telemark HF (STHF) er et allsidig akuttsykehus som er lokalisert i flere kommuner med hovedsete i Skien. Helseforetaket betjener 18 kommuner med 170 000 innbyggere. Foretaket har totalt ca 4000 ansatte.

Seksjon for smittevern er klinikkovergripende rådgivere innen smittevern for STHF. Seksjonen er organisert i Fag- og forskningsavdelingen.

Seksjonen består av smittevernoverlege i 40 % stilling og 2 hygienesykepleiere i til sammen 1,80 % stilling.

Seksjonen samarbeider tett med Bedrifthelsetjenesten (BHT). BHT har ansvar for all vaksinering av ansatte og er viktig bidragsyter ved smitteoppsporing.

             

Marjut Anneli Sarjomaa
Smittevernlege/
Mikrobiolog

   Kristin Broch Dahl
Hygienesykepleier
  Henriette Berg
Hygienesykepleier
  Karine Mo
Hygienesykepleier

 

Sykehuset Telemark HF