Infeksjonskontroll.no

Sykehuset Telemark HF Sykehuset Telemark HF (STHF) er et allsidig akuttsykehus som er lokalisert i flere kommuner med hovedsete i Skien.

Dokumentansvarlig:

Smittevernsykepleier Kristin Broch Dahl

Sykehuset Telemark HF (STHF) er et allsidig akuttsykehus som er lokalisert i flere kommuner med hovedsete i Skien. Helseforetaket betjener 18 kommuner med 170 000 innbyggere. Foretaket har totalt ca 4000 ansatte.

Seksjon for smittevern er klinikkovergripende rådgivere innen smittevern for STHF. Seksjonen er organisert i Fag- og forskningsavdelingen.

Seksjonen består av smittevernoverlege i 40 % stilling og 3 smittevernykepleiere i til sammen 2,80 % stilling.

Seksjonen samarbeider tett med Bedrifthelsetjenesten (BHT). BHT har ansvar for all vaksinering av ansatte.

 

         
Marjut Anneli Sarjomaa
Smttevernoverlege/
Infeksjonsmedisiner
Tlj.466 60 906

  Katrine Moe
Smittevernsykepleier
Tlf. 997 15 009
     
           
       
Henriette Berg
Smittevernsykepleier
Tlf. 918 27 899
  Tine Lise Folvik
Smittevernsykepleier
Tlf. 909 71 425
     
           

Sykehuset Telemark HF