Infeksjonskontroll.no

Oslo universitetssykehus HF Avdeling for smittevern har strategiske og operative oppgaver med forebygging, kontroll og overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner.

Dokumentansvarlig:

 

Avdelingen har ansvar for regional kompetansetjeneste for smittevern i Helse Sør-Øst og
Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering.

Avdelingen ledes av smittevernlege Egil Lingaas.

 Stab og fellesfunksjoner

Egil Lingaas
Avdelingsleder
Tlf. 970 38 528 

  Cathrine Bøhn
Adm.rådgiver
Tlf. 476 03 733
  Bente C. Borgen
Kvalitetsrådgiver
Tlf. 23 07 31 06
  Linda Ashurst
Spesialrådgiver
             
Liudmyla Fagerbakk
Spesialrådgiver
Tlf. 476 64 983
  Anne-Lise Grøholt
Spesialrådgiver
Tlf. 23 07 31 22
  Lidija Jakovljevic
Spesialrådgiver
Tlf. 476 56 913
  Hilde Fjeld
Farmasøyt
Tlf. 23 07 54 51
             
Carl-Fredrik
Borchgrevink-Lund
Hygienesykepleier
Tlf. 402 02 525
  Ylva Sandness
Hygienesykepleier
Tlf. 975 97 338
  Andrè Ingebretsen
Avd.ingeniør
Tlf. 23 07 31 08
  Anne Margrethe Stenberg
Adm.rådgiver
Tlf. 993 00 869
 
Seksjon Rikshopitalet/Radiumhospitalet/Aker
 Biljana Carevic
Seksjonsleder
Tlf. 482 57716
  Mylene V. Rimando
Hygienesykepleier
Tlf. 476 65 485
  Anne Salomonsen
Hygienesykepleier
Tlf. 476 56 885
 

 Anne-Mette S. Hompland
Hygienesykepleier 
Tlf. 476 56 909

             
 Aud-Iren Terjesen
Hygienesykepleier
Tlf. 476 59 367
  Therese Langfeldt-Rugelbak
Hygienesykepleier
Tlf. 971 37 839
  Hege Helset
Hygienesykepleier
Tlf. 901 12 804
   
             
 Ullevål            
Torunn Nygård
Seksjonsleder
Tlf. 905 87 089
  Kjersti Hochlin
Hygienesykepleier
Tlf. 480 61 635
  Nora Elsebutangen
 Hygienesykepleier
Tlf. 476 60 478
  Berit Sofie Karlsen
Hygienesykepleier
Tlf. 22 11 79 29
             

Odd Rønningsveen
Hygienesykepleier
Tlf. 23 01 66 62

 

Vera Vik-Hansen
Hygienesykepleier
Tlf. 22 11 99 84

 

Cecilie B. Norstrøm
Hygienesykepleier
Tlf. 23 01 66 86 

 

Martha O. Svendberg
Avd. ingeniør
Tlf. 23 02 60 60
             
 Seksjon for dekontaminering, Nasjonal kompetansetjeneste       
Eivind Espeland
Seksjonsleder
Tlf. 993 79 109
  Line Nateland
Ingeniør 
  Monica Holm
Ingeniør
Tlf. 23 07 11 35
   
             
Mehrdad Sefidi
Ingeniør
Tlf. 23 07 31 11
  Magne Føllesdal
Ingeniør
Tlf. 23 07 11 34
  Felix Duke Rajadurai
Laborant
  Khalil Zriouli
Laborant
             
Oslo universitetssykehus