Infeksjonskontroll.no

Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus HF er et spesialsykehus i fysikalsk medisin og rehabilitering, og er ett av 11 helseforetak i Helse Sør-Øst

Dokumentansvarlig:

Nettredaktør Sunnaas sykehus Marte Holm Løvstad

sunnaas sykehus hf

 

Sunnaas sykehus HF tilbyr høyspesialisert rehabilitering til mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade. Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering og ett av elleve helseforetak i Helse Sør-Øst. Foretaket har hovedsakelig regionale, men også nasjonale oppgaver, og er et foretak med universitetsfunksjoner. Sunnaas sykehus er akkreditert etter de internasjonale standardene til Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities, CARF.

Hygienesykepleier Birgithe Teige 100 %, e-post: birgt@sunnaas.no, Tlf. 902 60 863

Smittevernlege Malin S. Thulesius 20 %, e-post: uxthum@sunnaas.no, Tlf. 990 12 324

Sunnaas sykehus