Infeksjonskontroll.no

Akershus universitetssykehus Smittevernseksjonen ved Akershus universitetssykehus består av leger, sykepleiere, konsulent og bioingeniører.

Dokumentansvarlig:

Enhetsleder diagnosestasjon/smittevernsykepleier Nina Olaussen

Vi overvåker forekomsten av sykehusinfeksjoner og passer på at alle foretaksovergripende smittevernprosedyrer er oppdaterte og i tråd med faglige anbefalinger. I tillegg driver vi utstrakt undervisning av alle grupper helsepersonell, og overvåker antibiotikaresistens i sykehuset og nærområdet. Vi følger nøye med på forekomsten av utvalgte problem-mikrober, og driver utbruddsoppklaring og smitteoppsporing ved behov, både for eget sykehus og andre helseinstitusjoner. Molekylærbiologiske analyser er en viktig forutsetning for arbeidet vårt. Tretten kommuner har avtale med oss om ekstra bistand til smittevernarbeid i kommunehelsetjenesten.

Smittevern er organisert under Avdeling for mikrobiologi og smittevern som en egen seksjon. Som igjen ligger under Diagnostikk- og teknologidivisjonen.

Kontaktinformasjon:
smittevern@ahus.no
Tlf. 67 96 44 00

Mireille Wilhelmina Huberta Wulf
Smittevernoverlege/seksjonsleder

fra 15.september
Tlf. 67 96 94 15

 

Kirsten Gravningen
Smittevernoverlege

 

Silje S. Sætre
Smittevernsykepleier

 

Anita Helene Jarodd
Smittevernsykepleier

             

Astrid Halvorsen Schreiner
Smittevernsykepleier

  Marianne Weid
Smittevernsykepleier
 

Marita Skogstad
Smittevernsykepleier

 
Louise M. J. Erichsen
Smittevernsykepleier
Kongsvinger sykehus 
             

Sølvi M. Westre
Førstekonsulent

 
Smittevernsykepleier
 

Nina Olaussen
Enhetsleder diagnosestasjon/
smittevernsykepleier
 

 

 

 

Akershus universitetssykehus