Infeksjonskontroll.no

Akershus universitetssykehus Smittevernseksjonen ved Akershus universitetssykehus består av leger, sykepleiere, konsulent og bioingeniører.

Dokumentansvarlig:

Enhetsleder diagnosestasjon/smittevernsykepleier Nina Olaussen

 Vi overvåker forekomsten av sykehusinfeksjoner og passer på at alle foretaksovergripende smittevernprosedyrer er oppdaterte og i tråd med faglige anbefalinger. I tillegg driver vi utstrakt undervisning av alle grupper helsepersonell, og overvåker antibiotikaresistens i sykehuset og nærområdet. Vi følger nøye med på forekomsten av utvalgte problem-mikrober, og driver utbruddsoppklaring og smitteoppsporing ved behov, både for eget sykehus og andre helseinstitusjoner. Molekylærbiologiske analyser er en viktig forutsetning for arbeidet vårt. Tretten kommuner har avtale med oss om ekstra bistand til smittevernarbeid i kommunehelsetjenesten.

Smittevern er organisert under Avdeling for mikrobiologi og smittevern som en egen seksjon. Som igjen ligger under Diagnostikk- og teknologidivisjonen.

Kontaktinformasjon:
smittevern@ahus.no
Tlf. 67 96 44 00

Mireille Wulf
Smittevernoverlege/seksjonsleder
Tlf. 67 96 94 15

 

Louise M. J. Erichsen
Smittevernsykepleier
Kongsvinger sykehus

 

Kirsten Gravningen
Smittevernoverlege 

 

Anita Helene Jarodd
Smittevernsykepleier

             

Nina Olaussen
Enhetsleder diagnosestasjon/
smittevernsykepleier 

  Astrid Halvorsen Schreiner
Smittevernsykepleier
 

Marita Skogstad
Smittevernsykepleier

 
Silje S. Sætre
Smittevernsykepleier  
             

Marianne Weid
Smittevernsykepleier

  Sølvi M. Westre
Førstekonsulent
 

 

 

 

 

Akershus universitetssykehus