Infeksjonskontroll.no

Akershus universitetssykehus Smittevernseksjonen ved Akershus universitetssykehus består av leger, sykepleiere, konsulent og bioingeniører.

Dokumentansvarlig:

Vi overvåker forekomsten av sykehusinfeksjoner og passer på at alle foretaksovergripende smittevernprosedyrer er oppdaterte og i tråd med faglige anbefalinger. I tillegg driver vi utstrakt undervisning av alle grupper helsepersonell, og overvåker antibiotikaresistens i sykehuset og nærområdet. Vi følger nøye med på forekomsten av utvalgte problem-mikrober, og driver utbruddsoppklaring og smitteoppsporing ved behov, både for eget sykehus og andre helseinstitusjoner. Molekylærbiologiske analyser er en viktig forutsetning for arbeidet vårt. Tretten kommuner har avtale med oss om ekstra bistand til smittevernarbeid i kommunehelsetjenesten.

Kontaktinformasjon:
smittevern@ahus.no
Tlf. 67 96 39 44/67 96 44 00

Silje B. Jørgensen
Smittevernoverlege/seksjonsleder
Tlf. 67 96 94 15
 

Marit Velten Loraas
Rådgiver/hygienesykepleier

 

Marita Skogstad
Rådgiver/spesialsykepleier

 

Silje Severine Sætre
Spesialsykepleier 

             

Astrid Halvorsen Schreiner
Rådgiver/spesialsykepleier

  Anita Helene Jarodd
Rådgiver/hygienesykepleier
 
Sølvi M. Westre
Førstekonsulent
 
 
Anne Hilde Sakserud
Rådgiver/sykepleier
Kongsvinger sykehus 

 

Akershus universitetssykehus