Infeksjonskontroll.no

Akershus universitetssykehus Smittevernseksjonen ved Akershus universitetssykehus består av leger, sykepleiere, konsulent og bioingeniører.

Dokumentansvarlig:

Smittevernsykepleier Astrid Halvorsen Schreiner

 

 

 

 

Vi overvåker forekomsten av sykehusinfeksjoner og passer på at alle foretaksovergripende smittevernprosedyrer er oppdaterte og i tråd med faglige anbefalinger. I tillegg driver vi utstrakt undervisning av alle grupper helsepersonell, og overvåker antibiotikaresistens i sykehuset og nærområdet. Vi følger nøye med på forekomsten av utvalgte problem-mikrober, og driver utbruddsoppklaring og smitteoppsporing ved behov, både for eget sykehus og andre helseinstitusjoner. Molekylærbiologiske analyser er en viktig forutsetning for arbeidet vårt. Tretten kommuner har avtale med oss om ekstra bistand til smittevernarbeid i kommunehelsetjenesten.

Kontaktinformasjon:
smittevern@ahus.no
Tlf. 67 96 39 44/67 96 44 00

Silje B. Jørgensen
Smittevernoverlege/seksjonsleder
Tlf. 67 96 94 15
 

Heidi Johanne Espvik
Smittevernlege

 

Anita Brattli
Smittevernsykepleier

 

Anita Helene Jarodd
Smittevernsykepleier

             

Astrid Halvorsen Schreiner
Rådgiver/spesialsykepleier

  Marit Velten Loraas
Smittevernsykepleier
 

Marita.Skogstad
Smittevernsykepleier

 
Anne Hilde Sakserud
Smittevernsykepleier
Kongsvinger sykehus 
             

Sølvi M. Westre
Førstekonsulent

 
 
 

 

 

 

 

Akershus universitetssykehus