Infeksjonskontroll.no

Presentasjoner fra nettundervisninger

 

2023  
 06.12.2023  
 08.11.2023  
 11.10.2023  
 13.09.2023  Etterlevelse av retningslinje om elevert hodeende.pdf
 23.08.2023  HPV i kirurgisk røyk.pdf
 31.05.2023  Det svenske Infektionsverktyget.pdf
 26.04.2023  Is it time to start daily whole body washing of intensive care patients?
 15.03.2023  Kravspesifikasjon og bruk av ferdig- fuktede vaskekluter
 15.02.2023  Positive effekter og negative konsekvenser av pandemitiltak – en gjennomgang av litteraturen
 18.01.2023  Impact of COVID-19 on antimicrobial use in hospitals: a European Perspective

 

2022  
 14.12.2022  NORM NORM VET 2021 og litt 2022 Antibiotikabruk og resistens i Norge.pdf
 16.11.2022   Automatisk dekontaminering av rom, arealer, inventar og flater. Automatisk dekontaminering av rom, arealer,   inventar og flater.
 12.10.2022  Post-Covid hos tidligere friske og som ikke har vært hospitalisert for Covid
 14.09.2022 Influensavaksinering
 01.06.2022  Covid-19 modellering.pdf
 04.05.2022  Hanskerelaterte hudplager hos helsepersonell.pdf
 06.04.2022  Smittevern i klinisk odontologi.pdf
 02.03.2022  Bestemmelse av bioburden på medisinsk utstyr.pdf
 09.02.2022  Ventilasjon og luftrensere 2022-02-9.pdf
 12.01.2022  Faglig gjennomgang av dokumentasjon for anbefalinger rundt åndedrettsvern og munnbind.pdf    
   
2021  
 15.12.2021  Dekontaminering av ultralydprober III.pdf
 08.12.2021  Nettundervisning NS 6600 Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenesten.pdf
 10.11.2021  Faktorer som ligger til grunn for arbeidet mot antibiotikaresistens innad og på tvers av sektorene folkehelse,   dyrehelse og miljøhelse.
 15.09.2021   Infection Risk Scan IRIS Standardisation & transparancy in infection control.pdf
 21.04.2021  Joint action om antibiotikaresistens og helsetjenesteassosierte infeksjoner
 17.02.2021  EU-JAMRAI's work regarding research and innovation
 20.01.2021  Covid-19 vaksiner. Det er bare st stikk - er det ikke?