Infeksjonskontroll.no

Presentasjoner fra nettundervisninger

 

2024
   
 19.06.2024  Avlyst
 15.05.2024  
 10.04.2024  2024 04 10 Huddesinfeksjon er det noe nytt.pdf
 06.03.2024  Overbevisningens kunst.pdf
 31.01.2024  Hvordan bli en Pubmed ninja.pdf
   
2023  
 19.12.2023  Bedre beredskap før den neste pandemi
 08.11.2023  
 11.10.2023  Leprajubileet 2023 Hva, hvordan, hvorfor.pdf
 13.09.2023  Etterlevelse av retningslinje om elevert hodeende.pdf
 23.08.2023  HPV i kirurgisk røyk.pdf
 31.05.2023  Det svenske Infektionsverktyget.pdf
 26.04.2023  Is it time to start daily whole body washing of intensive care patients?
 15.03.2023  Kravspesifikasjon og bruk av ferdig- fuktede vaskekluter
 15.02.2023  Positive effekter og negative konsekvenser av pandemitiltak – en gjennomgang av litteraturen
 18.01.2023  Impact of COVID-19 on antimicrobial use in hospitals: a European Perspective

 

2022  
 14.12.2022  NORM NORM VET 2021 og litt 2022 Antibiotikabruk og resistens i Norge.pdf
 16.11.2022   Automatisk dekontaminering av rom, arealer, inventar og flater. Automatisk dekontaminering av rom, arealer,   inventar og flater.
 12.10.2022  Post-Covid hos tidligere friske og som ikke har vært hospitalisert for Covid
 14.09.2022 Influensavaksinering
 01.06.2022  Covid-19 modellering.pdf
 04.05.2022  Hanskerelaterte hudplager hos helsepersonell.pdf
 06.04.2022  Smittevern i klinisk odontologi.pdf
 02.03.2022  Bestemmelse av bioburden på medisinsk utstyr.pdf
 09.02.2022  Ventilasjon og luftrensere 2022-02-9.pdf
 12.01.2022  Faglig gjennomgang av dokumentasjon for anbefalinger rundt åndedrettsvern og munnbind.pdf    
   
2021  
 15.12.2021  Dekontaminering av ultralydprober III.pdf
 08.12.2021  Nettundervisning NS 6600 Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenesten.pdf
 10.11.2021  Faktorer som ligger til grunn for arbeidet mot antibiotikaresistens innad og på tvers av sektorene folkehelse,   dyrehelse og miljøhelse.
 15.09.2021   Infection Risk Scan IRIS Standardisation & transparancy in infection control.pdf
 21.04.2021  Joint action om antibiotikaresistens og helsetjenesteassosierte infeksjoner
 17.02.2021  EU-JAMRAI's work regarding research and innovation
 20.01.2021  Covid-19 vaksiner. Det er bare st stikk - er det ikke?