Infeksjonskontroll.no

Arbeidsrelatert håndeksem

Sted:
Kontaktperson:
Dato: 24.04.2023 -
Tid: -
Avgift:

Avdeling for smittevern, ved Regionalt kompetansesenter for smittevern, tok i fjor initiativet til å få laget et e-læringsprogram om arbeidsrelatert håndeksem. Vi har fått faglig hjelp av Hilde Heiro, Seksjon for miljø- og arbeidsmedisin OUS, Ingvill Sandven, Seksjon for miljø- og arbeidsmedisin og RAAO og Teresa Løvold Berents, Seksjon for hudsykdommer og RAAO, OUS. Teknisk ansvarlig har vært Mia Røgeberg, Utdanningsseksjonen, Vestre Viken og Kristian Laier Nybø, Avdeling for kompetanseutvikling, OUS.

Hygienesykepleier Ylva Sandness har vært koordinator.

Link til filmen:  Arbeidsrelatert håndeksem