Infeksjonskontroll.no

Antibiotikakurs for sykepleiere i sykehjem

Sted: Oslo universitetssykehus HF - Rikshospitalet - Grønt auditorium
Kontaktperson: Anne Margrethe Stenberg
Dato: 12.11.2018 - 12.11.2018
Tid: 09:00 - 15:30
Avgift: Kursavgiften er 1200,- og inkluderer kursmateriell, lunsj og frukt, kaffe og te i pausene.

 

 

 

Antibiotikaresistens er et økende problem i Norge. Alle som jobber i helsevesenet må stadig oftere forholde seg til resistente bakterier. Avdeling for smittevern ønsker sykepleiere og annet helsepersonell i sykehjem velkommen til et dagskurs om hva man kan gjøre for å forebygge videre resistensutvikling. Kurset tar blant annet opp hva antibiotikaresistens er, hvordan pleiepersonell kan påvirke antibiotikabehandlingen, og hvordan infeksjoner og spredning av resistens kan forebygges.

Det er bindende påmelding.

Program - Antibiotikakurs for sykepleiere.pdf

 

Presentasjoner:
Basal mikrobiologi og mikrobiologisk prøvetaking.pdf
 

Kurset er fulltegnet.

 

 

 

Påmelding