Infeksjonskontroll.no

Nettundervisning 16.11.22

Sted: Teams, Rikshospitalet
Kontaktperson: Anne Margrethe Stenberg
Dato: 16.11.2022 -
Tid: 10:00 - 11:00
Avgift:

 

 

 

 

 

Nettundervisning 16.11.2022

 Tema:   Automatisk dekontaminering av rom, arealer, inventar og flater. Finnes det en magisk løsning?

 Ved:

 Egil Lingaas, Smittevernoverlege, Avd. for smittevern - OUS

 Nettundervisningen er på Teams.

 Påmelding til astenber@ous-hf.no så sender jeg lenke til de som ikke har fått 

   Nettundervisning høsten 2022
   Dato  
   14.09.2022  
   12.10.2022  Post Covid hos tidligere friske og som ikke har vært hospitalisert for Covid
   16.11.2022  Automatisk dekontaminering av rom, arealer, inventar og flater. Finnes det en magisk løsning?
   14.12.2022  NORM rapporten ved Professor Gunnar Skov Simonsen