Infeksjonskontroll.no

Nettundervisning 13.09.2023

Sted: Teams, Rikshospitalet
Kontaktperson: Anne Margrethe Stenberg
Dato: 13.09.2023 -
Tid: 10:00 - 11:00
Avgift:

 

 

 

 

Nettundervisning 13.09.2023

Tema:  Etterlevelse av retningslinje om elevert hodeende for å forebygge ventilatorassosiert   pneumoni  ved intensivavdelingen.pdf

 Ved:

 Marit Pettersen, Ledende spesialsykepleier, OUS

 Nettundervisningen er på Teams.

 Påmelding til astenber@ous-hf.no så sender jeg lenke til de som ikke har fått. 

   Nettundervisning våren 2023
   Dato  
   31.05.2023  Det svenske Infektionsverktyget
   26.04.2023   Is it time to start daily whole body washing of intensive care patients?
   15.03.2023   Kravspesifikasjon og bruk av ferdig- fuktede vaskekluter
   15.02.2023   Positive effekter og negative konsekvenser av pandemitiltak – en gjennomgang av litteraturen
   18.01.2023   Impact of COVID-19 on antimicrobial use in hospitals: a European Perspective
     
     
   Høsten 2023  
   Dato  
     
    08.11.2023  
    11.10.2023 Gerhard Henrik Armauer Hansen. 150 år siden oppdagelsen av leprabasillen
    13.09.2023 Studie av etterlevelse av elevert hodeende ved intensivavd. For å forebygge ventilassosiert pneumoni
    23.08.2023 HPV i kururgisk røyk. Lukten av faren eller slag i luften?