Infeksjonskontroll.no

Nettundervisninger 2024

Sted: Teams, Rikshospitalet
Kontaktperson: Anne Margrethe Stenberg
Tid: 10:00 - 11:00

 

 Nettundervisning 2024

 Høsten 2024
 Dato  
 04.12.2024  
 13.11.2024  
 23.10.2024  Hendene fortjener bedre - bruk av sterile hansker
 11.09.2024  Smittevern ved Creutzfeldt-Jakob sykdom
 Våren 2024
 Dato  
 19.06.2024  Avlyst
 15.05.2024  Sekvensering
 10.04.2024  Huddesinfeksjon -  preoperativ huddesinfeksjon. Er det noe nytt?
 06.03.2024  Overbevisningens kunst
 Metoder og teknikker for systematisk kommunikasjon for å vinne frem med tanker og idéer
 31.01.2024   Hvordan bli en Pubmed ninja?
 Våren 2023
 31.05.2023   Det svenske Infektionsverktyget
 26.04.2023   Is it time to start daily whole body washing of intensive care patients?
 15.03.2023   Kravspesifikasjon og bruk av ferdig- fuktede vaskekluter
 15.02.2023   Positive effekter og negative konsekvenser av pandemitiltak – en gjennomgang av litteraturen
 18.01.2023    Impact of COVID-19 on antimicrobial use in hospitals: a European Perspective
   
 Høsten 2023
 19.12.2023  Bedre beredskap før den neste pandemi
 10.11.2023  Gerhard Henrik Armauer Hansen. 150 år siden oppdagelsen av leprabasillen
 13.09.2023  Studie av etterlevelse av elevert hodeende ved intensivavd. For å forebygge ventilassosiert pneumoni
 24.08.2023  HPV i kururgisk røyk. Lukten av faren eller slag i luften?