Infeksjonskontroll.no

Nettundervisning 01.06.22

Sted: Teams, Rikshospitalet
Kontaktperson: Anne Margrethe Stenberg
Dato: 01.06.2022 -
Tid: 10:00 - 11:00
Avgift:

 

Nettundervisning 01.06.2022

 Presentasjon:   Covid-19 modellering.pdf

 Ved:

 Gunnar Øyvind Isaksson Rø, PhD, FHI

 Nettundervisningen er på Teams.

 Påmelding til astenber@ous-hf.no så sender jeg lenke til de som ikke har fått 

 

   Nettundervisning våren 2022
   Dato  
   12.01.22

 Faglig gjennomgang av dokumentasjon for anbefalinger rundt åndedrettsvern og munnbind 

   09.02.22  Luftrensere har de noen plass i smittevernet?
   02.03.22  Mikrobiologiske undersøkelser av medisinsk utstyr og kosmetikk 
   06.04.22  Smittevern i klinisk odontologi (Tannlegepraksis)
   04.05.22  Hanskerelaterte hudproblemer hos helsepersonell 
   01.06.22  Modellering under pandemien ved Gunnar Øyvind Isaksson Rø, PhD, FHI
     
  Netttundervisning høsten 2022
   Dato  
   14.09.22  Teams
   12.10.22  Teams
   16.11.22  Teams
   14.12.22  Teams