Infeksjonskontroll.no

Medisinsk utstyr - Forskrifter

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 2.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Forskrift om medisinsk utstyr - Lovdata - Dato: FOR-2005-12-15-1690 - Sist endret:
FOR-2017-12-07-1988 fra 01.01.2018: FOR-2017-11-30-1902 - Forskrift om endring i forskrift om medisinsk utstyr.

Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr - Lovdata - Dato: FOR-2013-11-29-1373.
Sist endret: FOR-2017-11-23-1827 fra 01.01.2018