Infeksjonskontroll.no

Gravide helsearbeidere

Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Wenche Elin Olsen

 Ved vanlige bakterielle infeksjoner (stafylokokker, gramnegative staver o.a.) er det ingen spesiell risiko for gravide sammenlignet med ikke gravide.  

Se forøvrig detaljert informasjon i vedlegget om infeksjoner, smittestoff og forholdsregler for graveide helsearbeidere.