Infeksjonskontroll.no

Vaksinasjon

Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Vaksinasjon (av vaksinere) innpoding av vaksine mot smittsomme sykdommer. Vaksinasjon er effektivt for å forebygge infeksjoner. Det er også mulig å utrydde smittsomme sykdommer ved hjelp av vaksinasjon, forutsatt at smittestoffet finnes bare hos mennesker, at en effektiv vaksine finnes og at vaksinen gir langvaring immunitet som også hindrer bæring av smittestoffet på slimhinner.

Vaksinering, vaksinasjon, bruk av vaksine som stimulerer immunsystemet slik at den som blir vaksinert, blir beskyttet mot den aktuelle sykdommen. Dette kan mest korrekt betegnes som forebyggende eller profylaktisk vaksinasjon. I de aller fleste sammenhenger vil vaksinasjon være ensbetydende med profylaktisk vaksinasjon, som også kan kalles preeksposisjonell vaksinasjon.

(Store medisinske leksikon).

Vaksine (av latin vacca; «ku», vaccinia; «kukopper») er svake eller døde smittestoffer eller toksiner som tilføres kroppen for å gjøre den immun mot sykdommen det aktuelle smittestoffet bærer med seg. En vaksine fungerer som et antigen og fører til at kroppen begynner å danne antistoffer. Mens mange vaksiner gir livslang beskyttelse, er det andre som må gjentas, f.eks. vaksinen mot influensaviruset. (Fra Wikipedia).