Infeksjonskontroll.no

Ved mangel av Hibiscrub® alternativer ved sanering av MRSA

Dokumentansvarlig:

Smittevernoverlege Egil Lingaas