Infeksjonskontroll.no

KORONA

Dokumentansvarlig:

Dato 28.10.2021

COVID-19 - prosedyrer på helseforetakene i Helse Sør-Øst

Her ligger en oversikt over de prosedyrer som helseforetakene i Helse Sør-Øst har gjort tilgjengelig for alle

Akershus universitetssykehus
Oslo universitetssykehus

Sunnaas sykehus

Sykehuset i Vestfold
Sykehuset i Telemark
Sykehuset Østfold
Sørlandet sykehus
Vestre Viken
Sykehuset Innlandet
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Diakonhjemmet Sykehus