Infeksjonskontroll.no

Varicella-zoster-virus - behov for bedre smittevern

Dokumentansvarlig:

I siste nummer av Tidsskrift for Den Norske legeforening har Per Bjark og Egil Lingaas skrevet en artikkel:

Varicella-zoster-virus - behov for bedre smittevern