Infeksjonskontroll.no

Veggedyr, Cimex lectularius, hva betyr de i smittevernet

Dokumentansvarlig:

Rådgiver/lege Per Bjark

 

I de senere år er det påvist en økende forekomst av veggedyrinfestasjon i norske hjem. Tendensen er internasjonal og berører en rekke land og alle verdensdeler, også land med velutviklede samfunns- og boligstandarder. Det antas at noe av utviklingen skyldes at Cimex har utviklet resistens mot flere insekticider, spesielt viktig i denne forbindelse er pyrethrin og beslektede, pyrethroider. Internasjonal reisevirksomhet, så vel turistmessig som migrasjon, har bidratt til omfattende spredning.

Veggedyr (lengde 5 - 6 mm)
Copyright: Folkehelseinstituttet - 11.: Halvard Elven