Infeksjonskontroll.no

Melderutiner

Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Ylva Sandness

Det er etablert et landsomfattende meldingssystem for smittsomme sykdommer(MSIS) samt et sentralt Tuberkuloseregister for slike sykdommer hos mennesker.
Sykdomsgruppene er delt inn i sykdomsgrupper A-C.

Enhver lege som oppdager eller får mistanke om smittsomsykdom i gruppe A eller B, skal uten hensyn til taushetsplikten skriftlig melde opplysninger nevnt i § 1-7, jf.§2-2 til Nasjonalt folkehelseinstitutt og til kommunelegen der den smittede bor.

Forskrift om Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften)