Infeksjonskontroll.no

Alternativer til Hibiscrub® ved sanering av MRSA

Dokumentansvarlig:

Smittevernoverlege Egil Lingaas